Otwarcie

1. Warunki wstępu do Raju
2. Hierarchia Ważnych
3. Księga Boga Koheleta
4. Cztery ścieżki wiary
5. Grób Agamemnona
6. Psalmy
7. Kroniki Królewskie
8. Księga Proroka Łukasza
9. Księga Proroka Jana Pawła II
10. Prawo Esther Deus
11. Księga Proroka Nehemiasza
12. Księga Proroka Jezusa, syna Syracha
13. Księga Proroka Daniela
14. Księga Proroka Judy Machabeusza
15. Księga Proroka Amosa
16. Księga Proroka Jonasza
17. Księga Proroka Al-Ghazali
18. Księga Proroka Jeremiasza
19. Koran Sura 69
20. Koran – wybrane Wersety
21. Kodeks Boży 69
22. Litania Proroka z Myślenic
23. Księga Proroka Pawła z Tarsu
24. Bądź mądry, bądź mądra

logo_cherem

CHEREM

 

Życie nasze, to niekończący się sen
po tamtej stronie rzeki.

Jerzy Prorok z Myslenic

logo_jasnowidz_kolor

Demon est Deus inversus

W imię:

Boga Przedwiecznego, Pana naszego,

Ducha Świętego. Amen.

 

CHEREM

Księga Święta i Prorocka

 

Prolog:

Prorocy, ewangeliści, święci i apostołowie, Ci starsi i młodsi, pozostawili nam liczne ślady, dowody i znaki życia „po tamtej stronie rzeki”. Czyli po tamtej stronie życia nadprzyrodzonego.

Ja Prorok Wielki, ten schemat, szyfr i przesłanie świętych wersów, licznych Ksiąg Świętych, dzieł i opracowań filozoficznych, odczytałem i przekazuje je dalej. Na następne pokolenia i dla Niego, który tu przyjdzie po mnie, będzie nauczał i objawi się, jako Mesjasz dni ostatnich. Od Jego poczynań i działań wasza przyszłość zależeć będzie.

Pamiętaj jednak o tym mądry człowieku: To Bóg sądzi, sądził i będzie sądził świat cały. Nie Prorocy, Aniołowie, Święci, Szatan czy inni Wielcy tamtego świata niewidzialnego. Powtarzam, to sam Bóg będzie to czynił. A że życie wiecznie trwa, to ma na to bardzo dużo czasu. Bóg wcielony, nieśmiertelny i osobowy.

Proszę, więc was, abyście z rozwagą i rozsądkiem, rozważyli moją Księgę Świętą mrocznych Mocy, stron ciemnego, tajemniczego świata niewidzialnego. A jak wyciągniecie takie lub inne negatywne wnioski, to nie miejcie mi za złe, że zawiodłem wasze oczekiwania. Nikt na tym naszym świecie jest doskonałym, idealnym i nie omylnym.

Jerzy Prorok z Myslenic

CHEREM

execratione maledicta congessit

 

Prorok służy wiernie Bogu jedynemu i tylko Jemu. Drugiemu wcieleniu duszy Króla Salomona, mędrcowi o imieniu własnym Kohelet.

Jerzy Prophéta Altíssimi Myslenice

 

condiciones vitam ingredi paradisum 

 1. Nie przysięgaj
 2. Dzień Boga chwal
 3. Szacunek do ojca miej
 4. Kochaj swoją kobietę
 5. Nie poddaj się nigdy
 6. Używaj umiar w jedzeniu
 7. Nie zabijaj słowem
 8. Nie bądź złodziejem
 9. Nie będziesz pożądał obcej kobiety
 10. Kochaj swoje kobiety
 11. Szanuj swojego przyjaciela
 12. Ciesz się pięknem
 13. Bądź mądry

Nuntii Dei, Angeli inferos

 1. Niech fantastycznie lutnia nastrojona,
 2. wtóruje myśli podstępnej i ciemnej,
 3. bom oto wstąpił w grób Agamemnona
 4. i siedzę cichy w kopule podziemnej,
 5. co krwią Atrydów zwalana okrutną.
 6. Serce zasnęło, lecz śni. Jak mi smutno!
 7. O! Jak daleko brzmi ta harfa złota,
 8. której mi tylko echo[wiecznie] słychać!
 9. Druidyczna z głazów ta to wielkich grota,
 10. gdzie wiatr przychodzi po szczelinach wzdychać
 11. i ma Elektry głos ta bieli płótno
 12. i odzywa się z laurów: Jak mi smutno!
 13. Tu po kamieniach z pracowną Arachną,
 14. kłóci się wietrzyk i rwie jej przędziwo.
 15. Tu cząbry smutne gór spalonych pachną,
 16. tu wiatr, obiegłszy górę ruin siwą,
 17. napędza nasion kwiatów,
 18. a te puchy chodzą i w grobie latają jak duchy!
 19. Tu świerszcze polne, pomiędzy kamienie
 20. przed nadgrobowym pochowane słońcem,
 21. jakby mi chciały nakazać milczenie.
 22. Sykają! Strasznym jest rapsodu końcem!
 23. A owe sykanie, co się w grobach słyszy;
 24. Jest objawieniem i pieśnią ciszy!          
 25. O! Cichy jestem jak wy! O Atrydzi!
 26. Których popioły śpią pod świerszczów strażą,
 27. ani mnie teraz moja małość wstydzi,
 28. ani się myśli tak jak orły ważą.
 29. Głęboko jestem pokorny i cichy, tu,
 30. w tym grobowcu sławy, zbrodni, pychy!
 31. Nad drzwiami grobu, na granitu zrębie
 32. wyrasta dąbek w trójkącie z kamieni.
 33. Posadziły go wróble lub gołębie
 34. i listkami się czarnymi się zieleni
 35. i słońca w ciemny grobowiec nie puszcza.
 36. Zerwałem jeden liść z czarnego kuszcza.
 37. Nie bronił mi go żaden duch ni mara,

ani w gałąskach jęknęło widziadło.

Tylko się słońcu stała większa szpara,

wbiegło złote i do nóg mi padło.

Więc sobie pomyślałem, że ten co się wdziera brzask;

 1. To była Struna z harfy Homera.

Więc wyciągnąłem rękę na ciemności,

by ją ułowić, napiąć i drżącą;

 1. Przymusić do łez, śpiewu i złości.

Nad wielkiem niczym grobów i milczącą

garstką popiołów.

 1. Ale w moim ręku, ta Struna drgnęła i pękła bez jęku.
 2. Tak więc to los mój, na grobowcach siadać
 3. i szukać smutków błahych, wiotkich, kruchych.
 4. To los mój, senne królestwa posiadać!
 5. Nieme mieć harfy i słuchaczów głuchych!
 6. Bądź umarłych i tak pełny wstrętu na koń!
 7. Chcę słońca i wichru tętentu!

Na koń! Tu łożem suchego potoku,

gdzie zamiast wody, płynie laur różowy,

ze łzą i z wielką błyskawicą w oku,

jakby mię wicher gonił błyskawicowy.

Lecę, a koń się na powietrzu kładzie.

Jeśli napotka na grób rycerzy to padnie.               

 1. Na Termopilach? Nie, na Cheronei

trzeba się znowu załamać koniowi.

 1. Bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei,

dla małowiernych serc, podobne snowi.

Więc jeśli koń mój w biegu się przestraszy;

 1. To tej mogiły, co równa jest naszej.

Mnie od mogiły termopilskiej gotów

odgonić legion umarłych Spartanów.

 1. Bo jestem z kraju smutnego Ilotów,

z kraju gdzie rozpacz nie sypie kurhanów!

Z kraju gdzie zawsze, po dniach nieszczęśliwych,

zostaje smutne pół rycerzy żywych.

Na Termopilach ja się nie odważę

osadzić konia w wąwozowym szlaku,

 1. Bo tam być muszą tak patrzące twarze,

że serce, skruszy wstyd w każdym Polaku.

Ja tam nie będę stał przed Grecji duchem.

 1.   Niech najpierw skonam, niż tam iść z łańcuchem!

Na Termopilach jaką bym zdał sprawę,

gdyby stanęli męże nad mogiłą?

I pokazawszy mi swe piersi krwawe.

 1. Potem spytali wręcz: «Wielu was było?»

Zapomnij, że jest długi wieków przedział,

gdyby spytali tak cóż bym powiedział?

Na Termopilach, bez złotego pasa,

bez czerwonego leży trup kontusza,

ale jest nagi trup Leonidasa,

jest w marmurowych kształtach piękna dusza.

I długo płakał lud takiej ofiary;

 1. Ognia wonnego i rozbitej czary!
 2. O Polsko! Dopóki Ty Duszę anielską,
 3. będziesz więziła w czerepie rubasznym;
 4. Dotąd zawsze kat będzie rąbał Twoje cielsko!
 5. Dopóki nie będzie Twój miecz zemsty strasznym!
 6. Dopóki mieć będziesz hienę na sobie;
 7. Grób i oczy otworzone w grobie!    
 8. Zrzuć do ostatka te płachty ohydne,
 9. Dejanirę tą palącą koszulę
 10. I powstań jak wielkie posągi bezwstydne,
 11. Naga i w styksowym wykąpana mule!

PSALM 1    (Wlg brak)

Jedna droga życia

 Najpotężniejszej Pani Przenajświętszej. Prorok z Myslenic.

 1. Szczęśliwy mąż,
 2. który nie idzie za radą występnych,
 3. nie wchodzi na drogę grzeszników
 4. i nie siada w kole szyderców,
 5. lecz ma upodobanie w nowym Prawie Proroka.
 6. nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
 7. Jest on jak dąb,
 8. którego żadna burza nie ruszy,
 9. a liście jego nigdy nie zwiędną,
 10. co uczyni, pomyślnie wypada.

 

PSALM 2      (Wlg brak)

Przyszły Mesjasz Królem

Najpotężniejszej Pani. Sługa i Prorok z Myslenic.

 1. Dlaczego narody świata Ciebie o Najpotężniejsza nie słuchają?
 2. Dlaczego ludy ziemi knują daremnie zamysły?
 3. Królowie ziemi przeciw Tobie powstają,
 4. a władcy spiskują wraz z nimi,
 5. przeciw Tobie o Najpotężniejsza!
 6. i przeciw wielkiemu Twojemu Pomazańcowi.
 7. Stargajmy ich kajdany i więzy
 8. i odrzućmy od siebie ich pęta!
 9. Śmieje się nawet Ten, który mieszka w niebie,
 10. A Ciebie Najpotężniejsza zmartwienie otacza.
 11. Wtedy odzywasz się do nich w swoim gniewie
 12. i w swojej wielkiej zapalczywości ich trwożysz.
 13. Przecież to Ty ustanowiłaś sobie Proroka
 14. wybranego w Twoim świętym miejscu urodzenia Proroka
 15. na świętej, Jasnej górze mojej, gdzie panujesz o Ty Pani,
 16. Najpotężniejsza Pani całego świata Czarna Madonno!
 17. Ja Prorok ogłoszę postanowienie Twojego surowego oblicza,
 18. którego przekazałaś do Mnie tymi słowami:
 19. Tyś Synem moim, Ja Ciebie kiedyś zrodziłam.
 20. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
 21. i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
 22. Żelazną rózgą będziesz ich prowadził
 23. i jak naczynie garncarza ich pokruszysz”.
 24. A teraz, królowie świata, zrozumcie mnie,
 25. nauczcie się i słuchajcie mnie sędziowie ziemi!
 26. Służcie Najpotężniejszej Pani z wielką bojaźnią
 27. a Jej nogi z szacunkiem i uwielbieniem całujcie,
 28. a to uwielbienie zachowajcie w pamięci swojej!

 

PSALM 6    (Wlg brak)

Błaganie Dawida o litość

Prorok Najpotężniejszej Pani,  zwraca uwagę Królowi Dawidowi.

 

 1. Nie karć go o Najpotężniejsza Pani, w swym gniewie
 2. i nie karz go w swej zapalczywości.
 3. Zmiłuj się nad nim, Najpotężniejsza Pani, bo on był słaby.
 4. Ukarz go dziś, bo kości na starość grzała mu nierządnica.
 5. Proszę wysłuchaj Mnie Proroka Wielkiego,
 6. bo dziś jego ogarnia wielka trwoga!
 7. Proszę Cię o Najpotężniejsza Pani ocal mu duszę,
 8. wybaw jego przez Twoje miłosierdzie,
 9. bo On nawet nie wie co go czeka
 10. po tamtej drugiej stronie rzeki.
 11. Od smutku oko Jego mgłą zachodzi,
 12.  bo Prorok usłyszał głos jego płaczu.
 13. Prorok usłyszał jego błaganie i dał mu szanse.

 

PSALM 7 (Wlg brak)

Modlitwa oczernionego

Skarga Proroka na Króla Dawida, za Jego grzech z Batszebą.

 1. Bogini o Najpotężniejsza do Ciebie uciekam się,
 2. Wybaw tego grzesznego Króla od mąk Piekielnych.
 3. By ktoś, jak lew jego nie porwał
 4. I nie rozszarpał jemu duszy na strzępy
 5. Gdy zabraknie mu zbawcy.
 6.  Zlituj się o Przenajświętsza Pani, w Twoim gniewie,
 7. A godność jego przywróć mu w chwale.
 8. Tarczą jest dla mnie Przedwieczny Ojciec,
 9. Co zbawia prawych i uczciwych swoim sercem.
 10. Bóg codziennie pałający gniewem.
 11. Jeśli się ktoś się nie nawróci,
 12. To jego zmartwienie i stracona szansa,
 13. A żadnego ostrzenia noża miecza na niego nie będzie.

 

PSALM 9    (Wlg brak)

Dziękczynienie

1111111111111          Najpotężniejszej. Na nutę pieśni «Czarna Madonna». Psalm. Proroka.

Alef                  2         Chwalę Cię, Pani, całym sercem,

1111111111111111111opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.

                         3         Cieszyć się będę i radować Tobą,

1111111111111111111psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższa.

Bet                  4          Bo wrogowie moi się cofają,

1111111111111111111padają, giną sprzed Twego oblicza.

                        5          Boś Ty przeprowadziła mój sąd i wyrok,

1111111111111111111zasiadając na tronie – Najpotężniejsza Pani.

Gimel              6          Zgromiłaś pogan, zgubiłaś występnych,

1111111111111111111imię ich na wieczne czasy wymazałaś.

                       7           Upadli wrogowie – w wieczyste ruiny,

1111111111111111111miasta poburzyłaś – przepadła o nich pamięć.

He                 8            A Ona zasiada na wieki,

1111111111111111111swój tron ustawia, by sądzić.

                       9           Sama będzie sądził świat sprawiedliwie,

1111111111111111111wyda narodom bezstronny wyrok.

Waw            10           Niech Ona będzie ucieczką dla uciśnionego,

1111111111111111111ucieczką w czasach utrapienia.

                    11           Ufają Tobie znający Twe imię,

1111111111111111111bo nie opuszczasz, Pani, tych, co Cię szukają.

Zain             12            Psalm śpiewajcie Najpotężniejszej, co mieszka w Niebie,

1111111111111111111pośród narodów głoście Jego dzieła,

                    13            bo mściciel krwi pamięta o ubogich,

1111111111111111111pamięta, a nie zapomina ich wołania.

Chet            14            Zmiłuj się nade mną, Pani,

1111111111111111111spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą.

1111111111111111111Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci,

                    15            bym głosił całą Twą chwałę w bramach Jasnej góry

1111111111111111111i weselił się Twoją pomocą.

Tet              16            Poganie wpadli w jamę, którą wykopali;

1111111111111111111noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym.

                   17            Pan się objawił, sąd przeprowadził,

111111111111111111w dzieła rąk swoich uwikła się występny.

Jod             18            Niechaj występni odejdą precz do Tartaru,

111111111111111111I wszystkie narody, co zapomniały o Tobie.

Kaf             19            Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe,

111111111111111111ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.

                  20            Powstań, o Pani, by człowiek nie triumfował;

111111111111111111osądź narody przed Twoim obliczem.

                  21            Przejmij ich, Pani, bojaźnią;

111111111111111111niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi.

 

 

PSALM 10  (Wlg brak)

Dziękczynienie

Królowej Esther Bóg. Prorok z Wielki Myslenic.

 

Lamed             1         Dlaczego z dala stoisz, o piękna Pani,

1111111111111111111w czasach ucisku się kryjesz,

                        2         gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce

1111111111111111111i ulega podstępom, które tamten uknuł?

(Nun)              3         Bo występny się chełpi swoim pożądaniem,

1111111111111111111bluźni drapieżca i pogardza Tobą Potężna.

                       4          W pysze swojej powiada występny:

1111111111111111111«Nie pomści; nie ma Boga»:

1111111111111111111oto jest całe jego myślenie.

                       5         Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie;

1111111111111111111Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego;

1111111111111111111parska na wszystkich swoich przeciwników.

                       6          Myśli on sobie:

1111111111111111111«Ja się nie zachwieję;

1111111111111111111nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia».

Pe                  7          Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu,

1111111111111111111na jego języku udręka i złośliwość.

                      8          Siedzi w zasadzce przy drogach

111111111111111111i niewinnego zabija w ukryciu;

111111111111111111oczy jego śledzą biedaka.

Ain                9          Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini;

111111111111111111zasadza się, by porwać ubogiego:

111111111111111111porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga.

                    10          Schyla się, przysiada na ziemi,

111111111111111111a od jego przemocy pada ubogi.

                    11           Mówi w swym sercu:

111111111111111111«Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy».

Kof              12          Powstań, o Pani piękna i Potężna,

111111111111111111wznieś swą rękę, Królowo Szeolu!

111111111111111111Nie zapominaj o biednych!

                    13          Dlaczego występny gardzi Tobą,

111111111111111111mówi w swym sercu: «Nie pomści»?

Resz            14          A Ty widzisz trud i boleść,

111111111111111111patrzysz, by je wziąć w swoje ręce.

111111111111111111Tobie się biedny poleca,

111111111111111111Tyś opiekunką sieroty!

Szin             15         Skrusz ramię występnego i złego:

111111111111111111pomścij jego nieprawość, by już go nie było.

                   16          Ty jesteś królową na wieki wieków,

111111111111111111z Jego ziemi zniknęli poganie.

Taw            17          Pani Wielka, Ty usłyszałeś pragnienie pokornych,

111111111111111111umocniłaś ich serca, nakłoniłaś ucha,

                   18          aby strzec praw sieroty i uciśnionego

111111111111111111i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

 

PSALM  11   (Wlg 11)

Wśród zakłamanego świata

 

1        Kierownikowi chóru. Na oktawę. Psalm. Dawidowy.
2        Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych,
111111zabrakło wiernych wśród ludzi.
3        Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
111111mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
4        Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne
111111i język pochopny do zuchwałej mowy.
5        Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
111111usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
6        Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
111111mówi Pan: «Teraz powstanę
111111i dam zbawienie temu, który go pożąda».
7        Słowa Pańskie to słowa szczere,
11111wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
11111siedmiokroć czyszczone.
8       Ty nas zachowasz, o Panie,
11111ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
9        Występni krążą dokoła,
111111gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

 

PSALM   13   (Wlg 13)

Powszechne zepsucie  

1       Najpotężniejszej Pani. Prorok.
1111 Mówi głupi w swoim sercu:
1111 «Nie ma Boga».
1111 Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają,
1111 nikt nie czyni dobrze.
      Pan spogląda z nieba
1111 na synów ludzkich,
1111 badając, czy jest wśród nich rozumny,
1111 który szukałby Boga.
3       Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni:
1111 nie ma takiego, co dobrze czyni,
1111 nie ma ani jednego.
4       Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość,
1111 którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli,
1111 którzy nie wzywają Pana?
5       Tam zadrżeli ze strachu,
1111 gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.
6       Chcecie udaremnić zamiar biedaka:
1111 lecz Pan jest jego ucieczką.
7       Kto przyniesie z Jasnej góry zbawienie dla Polaków?
1111 Gdy Najpotężniejsza Pani odmieni los swego narodu,
1111 Jan Paweł II się rozraduje, Polak się ucieszy.

 

PSALM 19 (Wlg 18)

Chwała Boża w przyrodzie i Prawie

Królowi Salomonowi wcieleniu Boga mego. Prorok z Myslenic

 

1            Prorok głosi chwałę Boga
2            Niebiosa głoszą chwałę Boga,
111111111dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.
3            Dzień dniowi głosi opowieść,
111111111a noc nocy przekazuje wiadomość.
4            Nie jest to słowo, nie są to mowy,
111111111których by dźwięku nie usłyszano;
                ich głos się rozchodzi na całą ziemię
111111111i aż po krańce świata ich mowy.
111111111Tam słońcu namiot wystawił,
6            i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty,
111111111weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.
7            Ono wschodzi na krańcu nieba,
111111111a jego obieg aż po krańce niebios,
111111111i nic się nie schroni przed jego żarem.
8            Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha;
111111111świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka;
9             nakazy Pana słuszne – radują serce;
111111111przykazanie Pana jaśnieje i oświeca oczy;
10           bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki;
111111111sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem są słuszne.
11          Cenniejsze niż złoto, niż złoto najczystsze,
111111111a słodsze od miodu płynącego z plastra.
12          Chociaż Twój sługa na nie uważa,
111111111w ich przestrzeganiu zysk jest wielki,
13           kto jednak dostrzega swoje błędy?
111111111Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.
14           Także od pychy broń swojego sługę,
111111111niech nie panuje nade mną!
111111111Wtedy będę bez skazy i wolny
111111111od wielkiego występku.
15           Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca
111111111u Ciebie, Panie, moja Skało i mój Zbawicielu!

 

PSALM  24   (Wlg 23)

Pan uroczyście wkracza do świątyni

1        Dawidowy. Psalm.
111111Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia,
111111świat i jego mieszkańcy.
2        Albowiem On go na morzach osadził
111111i utwierdził ponad rzekami.
3        Kto wstąpi na górę Pana,
111111kto stanie w Jego świętym miejscu?
4        Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,
111111który nie skłonił swej duszy ku marnościom
111111i nie przysięgał fałszywie.
5       Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
111111i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.
6        Takie jest pokolenie tych, co Go szukają,
111111co szukają oblicza Boga Jakubowego.
7        Bramy, podnieście swe szczyty
111111i unieście się, prastare podwoje,
111111aby mógł wkroczyć Król chwały.
8        «Któż jest tym Królem chwały?»
111111«Pan, dzielny i potężny,
111111Pan, potężny w boju».
9       Bramy, podnieście swe szczyty
111111i unieście się, prastare podwoje,
111111aby mógł wkroczyć Król chwały!
10      «Któż jest tym Królem chwały?»
111111«To Pan Zastępów: On sam Królem chwały».

 

PSALM  51   (Wlg 51)

Przeciw oszczercy

 

1         Kierownikowi chóru. Pieśń pouczająca. Dawidowa.
2        Gdy Edomita Doeg przybył i zawiadomił Saula w słowach:

111111«Dawid wszedł do domu Achimeleka».

3        Dlaczego złością się chełpisz,
111111przemożny niegodziwcze?
111111Przez cały dzień

4        zamyślasz zgubę,
111111twój język jest jak ostra brzytwa,
111111sprawco podstępu.
5        Miłujesz bardziej zło niż dobro,
111111bardziej kłamstwo niż mowę sprawiedliwą.
6        Miłujesz wszelkie zgubne mowy,
111111podstępny języku!
7        Dlatego zniszczy cię Bóg na wieki,
111111pochwyci cię i usunie z twego namiotu,
111111wyrwie cię z ziemi żyjących.
8       Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
111111a będą śmiali się z niego:
9        «Oto człowiek, który nie uczynił
111111Boga swoją warownią.
111111ale zaufał mnóstwu swych bogactw,
111111a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie».
10      Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
111111zaufam na wieki łaskawości Boga.
11      Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś uczynił,
111111i polegać na Twoim imieniu, bo jest dobre
111111dla ludzi Tobie oddanych.

 

PSALM 72  (Wlg brak)

Mesjasz Królem

Prorok Wielki z Wadowic. Królowi Salomonowi.

 1. O mój Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
 2. Jemu Panu wielkiemu Zastępów,
 3. Twoją miłość i sprawiedliwość wielką.
 4. Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
 5.  I ubogich Twoich – zgodnie z prawem!
 6. Niech góry przyniosą ludowi pokój,
 7. A wzgórza – sprawiedliwość!
 8. I niech będzie ta Trójca Święta
 9. Trwała długo jak słońce,
 10. Jak księżyc przez wszystkie pokolenia,
 11. Jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię,
 12.  Za dni chwały tej wielkiej Trójcy Świętej,
 13.  A pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie,
 14.  Panować będzie od morza do morza.
 15. Od Rzeki, aż po krańce ziemi,
 16. Nieprzyjaciele będą się Jej kłaniać,
 17. A Jej przeciwnicy pył Piekieł będą lizali,
 18.  Do końca całego Wszechświata!
 19.  Królowi Panu Panów wielkiego tajemnego świata!
 20.  Niech się tak stanie – niech się stanie!

 

PSALM 76 (Wlg brak)

Gdy ślepiec płacze

Prorok Najpotężniejszej Pani. Chciwemu Abrahamowi Bogu.

 1. Gdy ślepiec płacze,
 2. Żona tym czasem
 3. Zabawia się pięknie
 4. W łożu Faraona.
 5. A ślepiec dalej płacze
 6. I żonę milo wspomina, a Ona
 7. Ciałem swym pięknym
 8. I całą duszą Swoją
 9. Cudowną i namiętną miłość
 10. Z Faraonem przeżywa.
 11. A ślepiec cieszy się srebrem,
 12. Które za nią otrzymał.
 13. I wierzy dalej w Boga,
 14. Że Jemu tą piękną żonę
 15. Do Jego życia
 16. Kiedyś Faraon zwróci.
 17. I żyć z hańbą szczęśliwie
 18. Na wieki, wieków będzie!

PSALM 100 (Wlg brak)

Schodami do Raju 

Bogu jedynemu Najwyższemu. Prorok z Myslenic.

 

 1. Schodami przez czas,
 2. Piszon z Chiddakiel
 3. do Raju zmierzają,
 4. do Raju zmierzają parami!
 5. Ona piękna i dumna,
 6. panna młoda swojego męża podtrzymuje,
 7. delikatnie szarpiąc za ramię
 8. z drogi tej nieznanej
 9. próbuje go zawrócić.
 10. On szlachetny i rozumny,
 11. po swojej lewej stronie,
 12. kobietę swoją trzyma mocno
 13. i prowadzi tę pannę z rozsądkiem,
 14. przez całe życie swoje.
 15. Aby przypadkiem nie nadziała się na Szatana,
 16. w drodze do szczęścia, do Raju swojego,
 17. przez wieki nam obiecywanego.
 18. Parami zawsze idziemy do Raju wiecznego!
 19. A gdy nie będziemy ślepi,
 20. to do niego wcześniej czy później zawsze dojdziemy.
 21.  Parami zawsze wchodzimy do Raju wieczystego!
 22. Przez Pana Boga nam obiecywanego.

Przepotężna Królowo Proroków!

Ja Prorok Wielki dziękuję Ci

Dziękuję Ci za odnalezienie Boga,

Boga Wielkiego, Mądrego i Sprawiedliwego.

Jedynego i Przedwiecznego.

Jerzy Prorok z Myslenic

Vel Jerzy Ponikowski, myśliciel, filozof.

 

Witaj!

Witaj synu, cytrynko- zgorzkniała cytrynko!

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Te piękne pierwsze wersy, czwartej ewangelii Wielkiego Proroka Jana, proszę cię zapamiętaj je sobie dobrze do końca swojego życia i przestrzegaj ich jak największą i najważniejszą tajemnice przez samego Boga daną. Zrozum je dobrze: Słowo u Boga było, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie działo! Ono było na początku u Boga i Bogiem się stało! Proszę cię, ty moja mała kwaśna cytrynko, zawsze i wszędzie przestrzegaj swojego słowa. Nie waż się kłamać. Prawdę lepiej przemilczeć, a nie oszukiwać. Tylko to może cię uchronić przed potwornym światem po drugiej stronie rzeki. Dzięki twojemu słowu Pan ci zaufa i weźmie w swoje szeregi, jako zaufanego dowódcę. Może nawet jednego z większych i lepszych zaufanych dowódców blisko Jego oblicza. Pamiętaj zawsze: słowo, to twoje bardzo ważne słowo.

I jeszcze jedno-uwierz mi piszę teraz prawdę: Ja Jestem. Gdy mnie nie ma, bądź gdy we mnie rozumu nie ma: Ja dalej żywy i w pełni rozumny Jestem! Zrozum mnie dobrze i zaufaj mi, że nie oszukuję: Ja Jestem z tego i nie tego świata, ale ty jesteś (?) tylko z tego obecnego świata. JA JESTEM W RAJU! Teraz tego nigdy nie zrozumiesz, ale Boga się bój i słowa swego dotrzymuj, to mam wielką nadzieję i o to będę się starał, abyś ty moja kwaśna cytrynko nie zatracił swojego życia, tego obecnego i tego przyszłego. Amen.

 

WPROWADZENIE

Witaj ty, który tu po Mnie przychodzisz. Witaj w swoim raju. Życie tu nie jest takie złe. Jak je sobie dobrze ułożysz, uczynisz i przestrzegać będziesz zasad Kodeksu Bożego 69, to całkiem z siebie będziesz zadowolony, a i Pan mądry Kohelet uczciwy będzie ci łaskaw i na Sądzie Ostatecznym, przychylnym ci się okaże. Pamiętaj to nie los i przeznaczenie mają cię prowadzić, to ty masz je ująć i dążyć do celu. Kim jesteś tego nie wiem. Niestety to nie ja o tym decyduję. Bronię cię, bądź oskarżać, tak to mogę, ale wyrok nie ja feruję, oczywiście wszystko to w mojej nauce i w mojej wierze, którą nazwałem CHEREM, z żydowskiego klątwa. OH Boże, OH Panie Boże jak dużo mam do przekazania, jak dużo dzięki Tobie mądrości przysporzyłem sobie. Jak dużo mi przekazałeś prawdy, całej prawdy po tamtej stronie rzeki. Dlaczego tak, a nie inaczej świat jest ułożony. Kto mógł go tak zaprojektować. Ty o Panie określiłeś te reguły, Ty rządzisz naszym światem, ale Ty wiesz najlepiej ile ton łez trzeba wylać, aby pojąc cząstki prawdy o „zaświatach”. W mojej nauce w mojej wierze, zbawienie masz wieczne. Wprowadziłem przykazanie mądrości. Jest ono krótkie i czytelne: „Bądź mądry”. Bądź mądry nie zniszcz sobie życia! Bądź mądry nie daj się zabić! Bądź mądry i w radości i weselu spożywaj chleb swój i wino. Mądrość idzie w parze z etyką i moralnością. Przygląda się prawdzie i uczciwości(przesadnej) z boku na nią patrząc. Natomiast mądrość odrzuca wszelkie kodeksy honorowe i głupotę. Ile mam do przekazania, ile mam do napisania, ile nauki nabyłem, tak dużo, że aż sam nie wiem. Wiem natomiast ile pułapek nieświadom, na ciebie zastawiłem. To akurat wiem. Dlatego proszę cię: Bądź mądry! Całe twoje zbawienie zawarte jest w Bojaźni Bożej.

W imię Boga, Pana naszego

I Ducha Świętego. Amen. 

JA JESTEM!  18 październik 2010 AD    22:28

Hierarchia Ważnych

1. Wielki Budda
2. Nehemiasz Prorok Wielki z Babilonu
3. Fatima córka Proroka Muhammada
4. Prorok Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib
5. [święta] Beata z Sens
6. Daniel Prorok z Babilonu
7. Jezus Prorok, syn Syracha
8. Łukasz Prorok z Antiochii Syryjskiej, ewangelista
9. Święta Maria z Nazaret, Deus
10. Esther Królowa z Babilonu, Deus
11. David Regem
12. Salomon Regem, Deus
13. Fatum [przeznaczenie]
14. Juda zwany Machabeuszem, Prorok z Jerozolimy
15. Joanna d’Arc Prorok z Domremy-la- Pucelle
16. [święta] Anna, matka świętej Marii
17. Al-Ghazali Prorok z Bagdadu
18. Jeremiasz Prorok z Jerozolimy
19. Jerzy Prorok z Myslenic
20. Jan Paweł II Prorok Wielki z Wadowic
21. Michał Książę Archanioł
22. Książę Ciemności, władca Piekieł
23. Paweł Prorok Wielki z Tarsu
24. Kohelet z Egiptu, Deus

25. Królowa Batszeba, żona Uriasza
26. Królowa Abigail, żona Nabala
27. [święty] Jerzy Prorok z Kapadocji
28. Królowa Mikal, córka Króla Saula
29. Jonasz Prorok z Niniwy
30. Amos Prorok z Tekoa
31. [święta] Rita z Cascii
32. Marek Prorok z Jerozolimy, ewangelista
33. Jezus Prorok z Nazaretu
34. [święta] Agnieszka Rzymska
35. Tomasz Prorok Wielki z Akwinu
36. [święta] Monika matka Augustyna
37. Augustyn Prorok z Hippony
38. Martin Luther Prorok z Eisleben
39. Królowa Izebel z Jizreel
40. [święta] Katarzyna Aleksandryjska
41. Jan Prorok z Betsaidy, ewangelista
42. A jaka Twoja lista ?
43. A gdzie Twoje miejsce ?
51. ?
100. Raj upragniony

Data działalności i wprowadzenia religii Cherem:

1 stycznia  2024 rok

Jerzy Prorok z Myslenic

Vel Jerzy Ponikowski, myśliciel, filozof.

Myślenice, dn. 20 stycznia 2019 rok.

MBA

Królowa Estera Bóg – Matka Boska Ateistów

Matka Boska Tęczowa – Czarna Madonna – Matka Boska środowisk LGBT

logo_jasnowidz_kolor

To jest Sela, moje logo, a zarazem waga Sądu Ostatecznego. Sela – słowo to występujące siedemdziesiąt cztery razy w Biblii do dziś nikt nie poznał, ponieważ było ono przygotowywane pode mnie i pod moją religię Cherem. U dołu kula symbolizuję Boga Najpotężniejszego, który ramionami swymi roztacza opiekę nad sześcioma kulami symbolizującymi sześć najważniejszych religii świata: Chrześcijaństwo, Muzułmanizm, Buddyzm, Hinduizm, Judaizm i Cherem. Dwie kule to „on” i „ona” na tej wadze są sądzeni wirując wokoło niej. Jeżeli wypadną z orbity, to pójdą na potępienie wieczne. Jeżeli się utrzymają, to ich duszę przechodzą w reinkarnacje dalej podtrzymując ich życie. On i ona, dziewczyna i chłopak, kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta, mężczyzna i mężczyzna. Parami idziemy do Raju!

©Copyright by JPzM lipiec 2019