Świat nadprzyrodzony

„Istnieje nadludzka inteligencja, która w zamierzony sposób zaprojektowała i stworzyła wszechświat i wszystko co w nim istnieje, w tym również nas”
Clinton Richard Dawkins

Niekoniecznie sir Dawkins, nie zgadzam się z Twoim poglądem . To nie prawda, że nadludzka inteligencja stworzyła wszechświat. To ona została stworzona z temperatury jako Wyższa Forma Niewidzialnej Materii z angielskiego Higher Form of Invisible Matter w skrócie HFIM. Ta niewidzialna materia HFIM to jest nasz właściwy Bóg w składzie; Brahma, Siwa, Wisznu, Jahwe, Allach, Odyn, Horus, Izyda, Ozyrys, Wenus, Atena, Jowisz, Zeus i setki innych – HFIM to jest dla nas wierzących, a dla ateistów bóg zero, nic, nic nie znaczące powietrze, którego nie ma i nigdy nie było.
„21 gramów” taki film był w którym było powiedziane, że w momencie śmierci tracimy na wadzę 21 gram. Załóżmy że to jest prawda. 21 gram podzielone przez objętość człowieka, to bym nam dało, że ta niewidzialna dusza ma masę 0,3 grama/litr objętości. Jakby skompresować tą duszę w duszę Pająka (zwierzęta mają dusze), to by nam wyszły brednie. Pająk miałby ważyć 22 gramy, a waży 20 razy mniej. Czyli dusza człowieka materialna ma masę wymierną, ale jej gęstość wynosi 0,015 grama na decymetr sześcienny. Więc pod stopą Jezusa kroczącego po jeziorze musiałoby być w jednym miejscu pod jego stopą 4000 skompresowanych dusz, a w Fatimie gdzie dzieciom ukazała się żywa Matka Boska i przemawiała głosem ludzkim, tych dusz było skompresowanych około miliona. Dusza jest wymierna zbudowana z materii niewidzialnej, to znaczy ma również zmysły słuchu, węchu, dotyku, wzroku, smaku i wszystko czuje, jeszcze bardziej boleśnie, niż my ludzie, ponieważ ona nie ma ubrań, są dla niej za ciężkie. Więcej opiszę w przyszłości w dziele pod tytułem „Inferno bis”.

CZASOPRZESTRZEŃ
Albert Einstein popełnił błąd w swoich obliczeniach. Czas rozchodzi się nie jak on twierdzi w płaszczyźnie poziomej, a w równi przestrzennej czyli „C” nie do kwadratu, ale do sześcianu.
dla fizyków E=MC^2
dla ludzi mądrych E=MC^3
dla przyszłych pokoleń E=MC^4

Czasoprzestrzeń to jest zbiór zdarzeń zlokalizowanych w przestrzeni i czasie, wyposażony w strukturę afiniczną i metryczną o określonej postaci, w zależności od analizowanego modelu fizycznej czasoprzestrzeni. Ja pobieżnie zanalizuję ten obrazek Stephena Hawkinga, a dokładniej uczynię to w mojej książce za dwa lata. Podstawowy wymiar czasowy idzie torem prostym, dajmy na przykład na ósmej kuli wymiar przestrzenny osiąga kulę jedenastą, a kula ósma z wymiaru przestrzennego jest już cofnięta w czasie i odpowiada podstawowemu wymiarowi czasowemu kuli piątej. Idziemy do przodu, a obok nas idą niepoliczone wymiary przestrzenne, planety Ziemia, będące w tym samym położeniu co nasza planeta, ale obok nas, lecz w innym wymiarze czasowym, niewidocznym dla nas, ale dla materii niewidzialnej owszem tak (hipoteza). HFIM wykorzystuje to dla celów wyższych. I tak gdy Jezus w Kafarnaum uzdrawiał paralityka z połamanym kręgosłupem, to on ten paralityk w innym wymiarze czasowym był owszem chory i wniesiony przez ten dach do miejsca gdzie Jezus uzdrawiał, ale ten paralityk miał w tamtym wymiarze czasowym zdrowy kręgosłup i nastąpiła podmiana. Jezus użył słów: „wstań, weź swoje nosze i idź”, paralityk wstał zdrowy, zabrał swoje nosze i odszedł, i na tym polegają cuda Jezusa i innych uzdrowicieli. Ja też będę uzdrawiał. Będę to czynił, ale tylko raz u stóp Jasnej góry w Częstochowie w dniu 6 czerwca 2033 roku, a miesiąc po tym czasie honorowo w stylu rzymskim odejdę z tego świata, żyć dalej w innej przestrzeni czasowej i w innym wcieleniu.

Mojżesz szedł z ludem w kierunku Morza Czerwonego, w tym czasie już miał podstawianą planetę Ziemię w innym wymiarze czasowym, gdzie geologia sprawiła, iż w tym miejscu był ląd stały. Izraelici po ziemi przeszli na drugą stronę morza o tym nawet nie wiedząc. Za nimi podążył Faraon ze swoją armią. Gdy był na środku, Bóg przemienił wymiar czasowy i morze pochłonęło Egipcjan. Dla Boga nie ma rzeczy nie możliwych, aczkolwiek ja neguję cud ze śmierci Jezusa: „Jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła mu krew i woda”. Z biologicznego punktu widzenia jest to nie możliwe. (święty) Jan Prorok ewangelista był kłamcą, no chyba, że znajdował się w innym wymiarze czasowym, niż pozostali trzej ewangeliści.

Jeszcze jedno słowo sir Clinton Richard Dawkins, piszesz tymi słowami: „Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich. Zawistny i dumny z tego. Małostkowy i niesprawiedliwy typ z manią na punkcje kontrolowania innych i niezdolny do wybaczania. Mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych. Mizogin, homofob i rasista, dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych oraz morderca własnych dzieci przy okazji. Nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran. Bóg Mojżesza czyli Jahwe to istota o strasznym charakterze; okrutna mściwa i niesprawiedliwa”.

Sir Dawkins popełniłeś jednak jeden bardzo poważny błąd. Tytuł twojej książki powinien być inny. Nie „Bóg urojony”, a powinien brzmieć „ Jahwe to Bóg obłąkany i pomylony na rozumie”. Jednakże za te 24 określenia, piękne przymiotniki naszego Boga, sir Clinton Richard Dawkins – Szatan jest Ci niezmiernie wdzięczny, ma pełny szacunek dla Ciebie i nisko się kłania z podziękowaniem, a za moim pośrednictwem kazał mi Ciebie sir Dawkins ogłosić Pierwszym Aniołem Mrocznej Strony Świata Tajemnego i za życia beatyfikować. Ogłaszam Cię sir Clinton Richard Dawkins, świętym i pierwszym Aniołem Czarnej Strony Mocy, teraz już za życia, jak i po przejściu na tamtą stronę rzeki. Sir możesz przybrać Szatana aureolę – Rogi Odyna.

 

„Religia jednego wieku staje się literacką rozrywką wieków następnych”.

Ralph Waldo Emerson